פישור או פשרה: אופציה לסיום קונפליקט

פישור או פשרה: אופציה ראויה לסיום סכסוך או קונפליקט בצורה יעילה ומהירה יחסית. פשרה תמיד תלויה ברצון הצדדים והנכונות שלהם ליישוב סכסוכים. שימוש בפשרה כדי לפתור קונפליקטים נדון כבר עשרות שנים. ברור שלפישור יש היתרונות וגם חסרונות: למפשר יש גישות שונות להגיע לפשרה. מגשר יכול לעזור לצדדים להגיע לפשרה ללא הליך משפטי.

מהי היא פשרה? פשרה היא אחד מכמה סגנונות ניהול קונפליקטים. בדרך כלל פישור אינו סגנון ניהול הסכסוך הראשון בו משתמשים הצדדים בפתרון קונפליקט. לעתים קרובות הצדדים מעדיפים לפנות קודם כול למגשר מומלץ. פשרה מוגדרת כפתרון מחלוקות על ידי ויתורים הדדיים; הסכם שהושג על ידי התאמה של טענות סותרות או מנוגדות, עקרונות וכו', על ידי שינוי הדדי של דרישות. בדרך כלל בפשרה, שני הצדדים מסכימים הדדית לעשות ויתורים. גם בפשרה, שני הצדדים בדרך כלל מוותרים על חלק ממה שהם רוצים, ואף אחד מהצדדים לא מקבל את כל מה שהם רוצים.

צריך לקחת בחשבון, ששימוש בפשרה ביישוב סכסוכים לפעמים גורם לרגשות שליליים שונים. בפשרה, שני הצדדים בסופו של דבר לא מרוצים במידה מסוימת, ולא בהכרח מרוצים לגמרי, גם אם הם עלולים להיות אומללים באותה מידה. לעתים קרובות בפשרה, אחד הצדדים או שניהם מרגישים שהם נכנעו לפתרון פחות יעיל. צדדים עלולים להרגיש שהם נכנעו מוקדם מדי ויתרו על הסיכוי של מה באמת היה הכי טוב, או שהם התפשרו רק כדי להניע דברים. למרות שפשרה עשויה להביא להסכם: ייתכן שהפשרה עצמה לא תמיד תפתור את הבעיה.

פשרה היא בעייתית במיוחד ופחות מתאימה כאשר צד מרגיש שהוא/היא הפר את ערכי הליבה והאמונות שלו, כגון כבוד, אמינות, הגינות ונאמנות. זה עשוי להתפרש כבלתי הוגן כלפי עצמך, או התנהגות שלא עולה בקנה אחד עם הרשעות אישיות. לעתים קרובות מתייחסים לפשרה כמצב של win-win מכיוון ששני הצדדים בדרך כלל יוצאים משם עם משהו שהושג, אבל זה לא תמיד קורה.

בפשרה יעילה הצדדים מנהלים דיאלוג על רצונותיהם, רעיונותיהם, מחשבותיהם, שאיפותיהם, ציפיותיהם ויעדיהם. הצדדים שואלים, מאתגרים ומכבדים זה את זה. הצדדים מתקדמים לקראת הבנה טובה יותר ובעזרת המפשר שואפים למצוא פתרון לבעיותיהם. פשרה היא משמעותית ועובדת עבור שני הצדדים כאשר שני הצדדים הודיעו במלואם על החששות שלהם, וזה מעשי להגיע להסכמה. הבנה מלאה של נקודות המבט אחד על השני עשויה לסייע לצדדים שיוותרו על נקודות מסוימות: מפשר מסייע להם להגיע לפתרון קונפליקט.

פישור הוא הליך שבו הצדדים לקונפליקט מנסים ליישב את המחלוקת ביניהם בעזרתו של מפשר. סכסוך יכול להיפתר כשרוצים להגיע לפשרה

יתרון נוסף של פשרה הוא בכך שהיא מאפשרת לצדדים להתמקד בדאגותיהם תוך הבנה מלאה של האינטרסים של הצד השני. זה מאפשר לתת מענה לפחות לחלק מהדאגות והאינטרסים של שני הצדדים. פשרה גם מספקת פתרון בזמן. יתרון נוסף של פשרה הוא שהיא עשויה להיות שימושית כאשר סגנונות ניהול קונפליקטים אחרים נוסו והוכחו כלא מוצלחים.

פשרה, כדי שתהיה אפקטיבית ולגיטימית, צריכה להיות קודמת לדיון בין הצדדים. דיון מאפשר בין היתר תקשורת, רפלקציה, הערכה, הבהרה, התחשבות, כבוד, הכרה וחינוך. חילופי דברים אלה, בין אם במשותף ובין אם בוועדה, מאפשרים למפשר לזהות את התמונה כולה לא נצפתה בתחילה, ולנסח מחדש פתרונות אפשריים לבעיה. עם זאת, מגשר יכול לשאול שאלות ניטרליות פתוחות מתאימות כדי לעודד את הצדדים להתבטא. מפשר משתדל להניע את הצדדים לתקשר את חילוקי הדעות שלהם, את רגשותיהם ואת העובדות מנקודות התצפית שלהם.

אם הצדדים מגיעים מרצונם לאופן פשרה, מגשר יכול לעודד את הצדדים לנסח בצורה ברורה את תנאי הפשרה ולחשוב דרך התוצאות וההשפעות הפוטנציאליות שיש לה על אחרים. מפשר גם לא מהתעלם מהזדמנויות חשובות לעזור לכל צד להכיר בכך שהצד אחד מקבל משהו וצד השני מוותר על משהו. חשוב לציין שבדרך כלל, דיון פשרה יעיל מתקיים רק לאחר ששיטות אחרות ליישוב סכסוכים מוצו היטב, לא צלחו.

לפעמים, המשתתפים מתלוננים על תהליך הפישור כי הם מרגישים שמצפים מהם להתפשר. לתהליך הגישור יש יתרון למגשרים שמשתדלים להימנע משימוש במילה "פשרה". מגשר מומלץ בתל אביב מציין כי גישור אינו שווה ערך לפשרה ומפרט את ההבדלים. גישה אחרת תהיה לשאול את הצדדים: אם הם יכולים לעודד את הצד השני לקבל את תנאיהם באופן שימנע מהצד השני לדחות את התנאים, או לפחות לעודד את הצד השני להציע שינוי של תנאים אלה. ניתן להתייחס וליישם גישה זו מבלי לרמוז למושג הפשרה.

הבהרת ציפיות לגבי פשרה: מגשר מומלץ בצפון יכול ליידע את הצדדים מראש שהם לא נאלצים להתפשר. מפשר עשוי גם להסביר שלצדדים יש הזדמנות להגיע להחלטה שעובדת עבור שני הצדדים, והם יכולים להיות פרואקטיביים ביצירת התנאים כדי לוודא שזה יקרה. בפשרה, חשוב לא להתעלם, או לאבד, את הגורמים הבולטים או המאפיינים של המחלוקת. חשוב גם שלצדדים הייתה הזדמנות להביע את דעתם. באותה מידה חשוב לעשות סיעור מוחות ולהמציא פתרונות יצירתיים, גם כאלה שלא נחשבו קודם לכן על ידי הצדדים. הסיכון של פשרה מוקדמת מדי עלול לגרום לצדדים לסטגנציה במהלך פישור.

מפשר מעודד הצדדים להתמקד במה שכל צד מחפש, להתמקד בציפיות שלהם בשילוב עם מה שהצד שכנגד רוצה, וכיצד ניתן להשיג את שניהם, בניגוד לניסיון להעביר את שניהם לאמצע. מפשר עשוי לעודד את הצדדים להבין סיבות מדוע פשרה לא צריכה להיות אופציה. זה גם יכול להניע את הצדדים לדבר: מדוע הסדר יהיה טוב.

פשרה היא פתרון המשמש לעתים קרובות לפתרון סכסוכים בגישור. מכיוון שהפשרה מסתמכת כתוכנית גיבוי בפתרון מחלוקות רבות, היא לא תמיד נתפסת בעיני הצדדים כבחירה הטובה ביותר. להתפשר לא בהכרח מספק תוצאה משביעת רצון הדדית. גם פשרה לא תמיד שווה לפתרון הבעיה. תהליך פישור עשוי לספק לצדדים הזדמנות לנתח את הנושאים ביסודיות ולאפשר ניסוח מפורט על ידי הצדדים של האינטרסים והצרכים שלהם לפני כניסה מרצון לפשרה הסופית בפועל.

אפשרויות המגשר במצבי פשרה עשויות להשתנות בהתאם לקליטה של ​​הצדדים לתהליך. בין אם מצופה מהמגשר להמעיט או לקדם את האופן שבו הצדדים מבקשים להגיע לפתרון, הליך הגישור נותן מענה הולם לצרכי הצדדים ויכול להתבסס על פשרה.

צרו קשר

תפריט נגישות